ul. Jana Kazimierza 507, 05-126 Rembelszczyzna

Projekty unijne

Firma PChB.pl Sp. z o.o. realizuje projekt p.n.

„Opracowanie innowacyjnej powłoki antybakteryjnej i antywirusowej dla płytek ceramicznych wraz z procesem produkcyjnym”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej powłoki do płytek ceramicznych z dodatkiem nanocząstek srebra w celu wykonania płytek ceramicznych zapewniających właściwości przeciwdrobnoustrojowe przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa środowiska naturalnego oraz człowieka.

Wartość projektu 399 964.64 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego 276 398.32 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01/11/2021 – 30/04/2023

Kontakt z nami

W czym możemy pomóc?